Samenwerking met de Hakron groep

De Hendriks groep bv en Hakron groep hebben onlangs een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. De samenwerking betreft zowel de levering als inkoop van hoogwaardige producten voor (prefab) beton- en woningbouw.

Met deze overeenkomst spreken beide partijen de wens en het vertrouwen uit om de reeds jarenlang goede betrekkingen nog verder te intensiveren en te optimaliseren.

De strategische samenwerking is officieel bekrachtigd door Peter Kraaijeveld (algemeen directeur Hendriks groep, links op de foto) en Christian van ’t Slot (algemeen directeur Hakron groep, rechts op de foto).

Meer informatie Hendriks: www.hendriks-groep.nl

Meer informatie Hakron: www.hakron.eu

Terug naar vorige pagina